Miejsce zajęć:      Victor Andrew  High School, 9001 W. 171st St, Tinley Park, IL         telefon   (708) 602-2614 

Zajęcia odbywają się w każdy piątek od 5:00-8:45 ( od września do maja)


Polska Szkoła im. Jana Brzechwy
w Tinley Park


Żaba

Pewna żaba
Była słaba
Więc przychodzi do doktora
I powiada, że jest chora.

Doktor włożył okulary,
Bo już był cokolwiek stary,
Potem ją dokładnie zbadał,
No, i wreszcie tak powiada:

"Pani zanadto się poci,
Niech pani unika wilgoci,
Niech pani się czasem nie kąpie,
Niech pani nie siada przy pompie,
Niech pani deszczu unika,
Niech pani nie pływa w strumykach,
Niech pani wody nie pija,
Niech pani kałuże omija,
Niech pani nie myje się z rana,
Niech pani, pani kochana,
Na siebie chucha i dmucha,
Bo pani musi być sucha!"

Wraca żaba od doktora,
Myśli sobie: "Jestem chora,
A doktora chora słucha,
Mam być sucha - będę sucha!"

Leczyła się żaba, leczyła,
Suszyła się długo, suszyła,
Aż wyschła tak, że po troszku
Została z niej garstka proszku.

A doktor drapie się w ucho:
"Nie uszło jej to na sucho!"

Polska Szkoła im. Jana Brzechwy, PO BOX 2614, Orland Park Illinois 60462  * (708) 602-2614    

                       Szkolne informacje z dnia  10/26/2020Regulamin lekcji na online

1.Lekcje online odbywają się na platformie ZOOM z wykorzystaniem narzędzi do nauki na odległość.

2.Linki-hasło do lekcji online są indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć. Nie podajemy również żadnych innych haseł, dzięki temu będziemy mieć większą pewność, że nikt niepowołany nie dołączy do naszych zajęć czy też nie wejdzie na konto klasy.

3.W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że link do zajęć został udostępniony osobie postronnej, nauczyciel oraz uczniowie mają obowiązek przerwać połączenie. Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o sytuacji dyrektora szkoły.

4.Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować i upubliczniać. Złamanie tej zasady wiąże się wykluczeniem z lekcji, rozmową z dyrektorem, powiadomieniem rodziców.

5.Uczniowie logują się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem (nie korzystamy z żadnych wymyślonych ników, nazw itp.)

6.Pamiętajcie! Zajęcia rozpoczynamy punktualnie, pierwsze 5-minut lekcji to oczekiwanie w poczekalni na wpuszczenie. Jeżeli uczeń spóźni się na lekcje, nauczyciel ma prawo go nie wpuścić na Zoom, dopiero będzie mógł się połączyć po przerwie. (wcześniej powinien powiadomić nauczyciela, wysyłając do niego SMS)

7.Podczas dołączenia do zajęć uczeń powinien mieć włączona kamerę i mikrofon, mieć przygotowane podręczniki, zeszyt, przybory do pisania.

8.Jeżeli uczeń zostaje wyciszony przez nauczyciela, sam nie może włączyć głośnika. Może być dopuszczony do głosu wyłącznie przez nauczyciela.

9.Jeżeli uczeń będzie przeszkadzał na lekcji może być wyłączony. Następnie zostają powiadomieni o zachowaniu jego rodzice i dyrektor szkoły.

10.W zajęciach nie mogą brać udziału rodzice ucznia ani osoby postronne (z wyjątkiem klas młodszych, które potrzebują pomocy)

11.Każda nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona przez rodzica.

12.Zajęcia wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na lekcji. Drodzy Uczniowie

1.Słuchamy wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela.

2.Wykonujemy polecenia nauczyciela.

3.Słuchamy wypowiedzi kolegów i koleżanek.

4.Wszystkich obowiązuje odpowiednie ubranie (nie zakładamy czapek ani kaptura na głowę) pokój jest oświetlony. Siedzimy przy biurku lub stole. Do zajęć należy przygotować pomoce (zeszyt, podręcznik, przybory do pisania).

5.Odnosimy się do innych z szacunkiem- używamy kulturalnego języka, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy. Szanujemy się wzajemnie.

6.Zgłaszamy nauczycielowi trudności ze zrozumieniem omawianego materiału.

7.Zadania domowe odsyłamy do nauczyciela w wyznaczonym czasie.

8.Pomagamy sobie wzajemnie.         W dniu 23 sierpnia 2020 roku w kościele Sw Franciszka z Asyżu w Orland Park odbyła 
                                się msza graduacyjna naszych Absolwentów Liceum i klas 8 .
ROK SZKOLNY W KALEJDOSKOPIE
Kliknij na zdjecie