Kalendarz          Dyzury         Zadania         Zarzad            Nauczyciele       Nasz Patron          Zdjecia
Zarząd
                Anna Wegierek              -   Przewodniczaca Zarzadu Szkoly
              Maria  Zieba                   -   Zastepca Przewodniczacej
              Justyna Krutl                  -   Sekretarz
              Marek Felinski               -   Skarbnik
              Malgorzata Kasprzyk     -   Sekretarz Korespondecyjny
                

,