Kalendarz        Dyzury         Zadania         Zarzad          Nauczyciele       Nasz Patron          Zdjecia
Zarząd
               Anna Wegierek              -   Przewodniczaca Zarzadu Szkoly
             Maria  Zieba                   -   Zastepca Przewodniczacej
             Justyna Krutl                  -   Sekretarz
             Marek Felinski               -   Skarbnik
             Malgorzata Kasprzyk     -   Sekretarz Korespondecyjny
              

,