Zadania
Klasa 0
J. polski
Strona 9 ćwiczenie # 1, strona 10 cwiczenie# 1. Proszę pamiętać aby dzieci przynosiły na zajęcia podręcznik #4.
Religia

Klasa 1
J. polski
Czytanie strona 47.
Pisanie ,,Już piszę " strona 44-45.
Dyktando: Na dużej łące skacze mały żrebrak. 
Religia
​Dzieci uczą się modlitwy Zdrowas Maryjo.

Klasa 2
J. polski
1. Test - każdy uczeń otrzymał test na lekcji oraz każde pytanie było opracowane . Przyszłym tygodniu dzieci będą pisać ten sam test ,tylko bez mojej pomocy . Proszę z dziećmi jeszcze raz przerobić pytania z testu . Podobny test znajduje się w ćwiczeniach na str. 90- 95 
2. Ćwiczenie 4 str. 159 
Religia 
​1. Uczniowie zaliczają modlitwy według wykazu w tabelce na str. 80

 
Klasa 3
J. polski 
Czytanie strona 175.
Przygotuj się do dyktanda strona 179 ( 3 pierwsze zdania).
Religia

Klasa 4A
J. polski 
1. Naucz się czytać "Dziewczyna z kraju na niby",str.154.
2. Ułóż zdania z wyrazami: chomik, chleb, chustka, chłopiec, choinka, orzech i wpisz je do zeszytu.
Religia
​Podręcznik str. 47
Spróbuj pomodlic się modlitwa gestu. W zeszycie napisz lub narysuj, jaki gest wykonałeś.
Proszę wykonać test- powtórzenie materiału str.48

Klasa 4B
J.polski
1. Naucz się czytać "Dziewczyna z kraju na niby",str.154.
2. Ułóż zdania z wyrazami: chomik, chleb, chustka, chłopiec, choinka, orzech i wpisz je do zeszytu.
Religia
Podręcznik str. 47
Spróbuj pomodlic się modlitwa gestu. W zeszycie napisz lub narysuj, jaki gest wykonałeś.
Proszę wykonać test- powtórzenie materiału str.48

Klasa 5
Język Polski
Proszę przygotować plakat pt.: 3 maja Narodowe Święto Konstytucji ( kartka formatu A4 lub większa, kto był autorem konstytucji, co zmieniała,kiedy została ustalona i dlaczego, inne pytania, które mogą pomóc są w zeszycie ). Nauczę się czytać informacji, które sa zapisane na plakacie. Z gramatyki ćw. 4 str. 67 i ćw. 2 str. 66.
W przygotowaniu plakatu mogą pomóc hasła wpisane w wyszukiwarkę; Konstytucja 3 maja-najważniejsze informacje, Konstytucja 3 maja-polska tradycja.
Historia
ćw. 2 str.85
Religia
​Napiszę lub narysuję o czym było czytanie z niedzielnej Ewangelii. Proszę o powtórzenie modlitwy Wierzę w Boga
Klasa 6A
Język Polski

Historia
Sprawdzian
Geografia
Sprawdzian
Religia
Str. 51, cwiczenia 1-4

Klasa 6B
Język polski
Cwiczenia
Tlumaczenia 1, 2, i 3
Str.146, 147 i 148
Geografia
Str. 56, zad.1i 2
Str. 59, cw. cw.1i 2
Historia
Chcialam jeszcze przypomniec, ze w najblizszy piatek tj 27 kwietnia bedzie test, z historii, na ktory obowiazuje material na kartce pt Przygotowanie do 3-go testu z historii dla kl.VIb, dolaczonej do kartek przygotowujcych do konkursu historycznego.
Religia
​Str. 51, cwiczenia 1-4

Klasa 7
Język polski
str. 103, polecenie 6
Geografia

Historia
str. 88, cw. 4
str. 89, cw. 6,7
Religia

Klasa 8 A
Język polski
Na podstawie przeczytanej czytanki pt. Nienawidzę brata, napisz wypracowanie
o swojej rodzinie. Jak się w niej czujesz, jakie są Twoje relacje z bratem czy
siostra.
Przeczytaj czytankę pt. Pospieszny str. 154
Gramatyka : W przyszłym tygodniu, przeprowadzimy wywiad z dyrektorem
naszej szkoły. Zastanów się o co zapytasz panią dyrektor. Przygotuj sobie pytania.
Historia
​Cw. 1 str. 104, cw. 3 str. 105, cw. 5 str. 106
Geografia

Religia

Klasa 8B
Język polski
Przeczytaj czytankę "Nienawidzę brata" str. 160
Historia
 1. Zapytaj rodzicow/dziadkow o ich wspomnienia z czasow PRL-u. Co najbardziej zapamietali? Wszystkie wspomnienia sie licza, te negaywne i te pozytywne. Opisz je na kartkach do oddania (10-20 zdan)
2. cw 3 str 105 i cw 5 str 106
Geografia

Religia
Zadania domowe na
27 kwietnia