Pielgrzymka 
     W niedzielę, 13-go Października, studenci z klasy siódmej i obu klas ósmych naszej szkoły udali się do St. John, IN do Sanktuarium Męki Pańskiej. Była to Pielgrzymka autokarowa w ramach programu przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Kandydaci spotkali się w Kościele Sw. Szczepana w Tinley Park na Mszy Świętej, następnie otrzymali błogosławieństwo Ks. Mirka Kulesza, naszego duszpasterza szkolnego, i wyruszyli wraz z Siostrami, Nauczycielami oraz kilku Rodzicami na pielgrzymkę. W Sanktuarium odprawili Drogę Krzyżową w plenerze, zwiedzili Nowy kościół-sanktuarium, oraz odwiedzili słynna Figurę M. B. Nowego Milenium (33 feet tall) oraz spotkali się z Mrs. Francesca Demma, żoną Carl'a Demma, fundatora figury, co było zupełnie nieplanowana niespodzianką! Jesteśmy wszyscy wdzięczni Pani Dyrektor Elizabeth Kucek i Panu Markowi za umożliwienie studentom tej pielgrzymki, oraz nauczycielom i rodzicom za pomoc w jej zrealizowaniu.