VIVAT NIEPODLEGŁA POLSKA! 103. 
ROCZNICA OZDYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości. To dzień szczególny dla Polaków w kraju i za granicą. Tego dnia oddajemy hołd wielu pokoleniom Polaków, którzy walczyli i umierali za przyszłą wolność Polski.
W tym roku obchodzimy 103. rocznicę odzyskania niepodległości i jak co roku w naszej Polskiej Szkole im. Jana Brzechwy w Tinley Park, odbyła się uroczysta akademia.
Uczniowie III klasy liceum wraz z wychowawcą p. Markiem Adamczykiem zaprezentowali program, który po raz kolejny przypomniał nam, jak ciekawą i inspirującą, ale trudną historię przeszła nasza Ojczyzna.
Tłem całego programu artystycznego była multimedialna prezentacja. Zawarte w niej treści, przeplatane patriotycznymi pieśniami i recytacjami wierszy, złożyły się na uroczysty charakter i podniosłą atmosferę tej uroczystości.


Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego przez Panią Annę Sitkowski wraz z synem Dawidem, do których przyłączyli się wszyscy zebrani na apelu. Uczniowie 5 klasy zaśpiewali pieśń “Przybyli ułani”, akompaniował im na akordeonie Dawid Kwiatkowski, uczeń III liceum.
Adrian Rusin, uczeń 3 klasy, pięknie deklamował wiersz ” Ja symbole polskie wolę”. Była to niecodzienna, wzruszająca lekcja historii.
Po zakończeniu występu, pani dyrektor Elżbieta Kucek zwróciła się z podziękowaniami do wszystkich, którzy wzięli udział w przygotowaniu akademii. Zgromadzeni podziękowali długimi oklaskami.
Uczniowie Polskiej Szkoła im. Jana Brzechwy pamiętają, że pielęgnowanie tradycji to forma patriotyzmu!
Była to wzruszająca lekcja patriotyzmu!

Bożena Burg – nauczyciel Polskiej Szkoły im. Jana Brzechwy w Tinley Park.