Szkoła im. Jana Brzechwy :  
                                                telefon   (708) 602-2614
                                                e-mail    jbrzechwa@yahoo.com
                 


   Urszula Mcnamara-Dyrektor Szkoły :
                                                telefon   (708) 737-5292
                                                e-mail   urszulamcn@gmail.com

 
   Korespondencja:                       
                                                Polska Szkoła im. Jana Brzechwy,
                                                P.O.Box 2614,
                                                Orland Park, IL 60462
Kontakty