Zadania
Klasa 0
J. polski

Religia

Klasa 1
J. polski

Religia

Klasa 2
J. polski
Czytanka str.159 pt."Rodzinna majówka";
Ćwiczenia str.164 ćw. 7 i str. 165.
Religia
Pokoloruj Maryję - dodatkowa karta pracy. 

Klasa 3
J. polski 
Naucz się czytać tekst strona 181.
Przygotuj się do testu na zakończenie trzeciej klasy , ćwiczenia ze strony 152-155 .
Religia

Klasa 4
J. polski 
Proszę uzupełnić kartki rozdane na lekcji, przeglądać notatki z lekcji i nauczyć się pięknie czytać hymn Polski - "Mazurek Dąbrowskiego."
Religia
​Ci którzy nie zaliczyli modlitw proszę się przygotować. 

Klasa 5
Język Polski
​1. Podręcznik str. 213 ćw. 5 i 6
2. Podręcznik str. 215 ćw. 10 i 11
3. Zapamiętaj datę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (3 maja 1791 r.)
Historia

Religia
​1. W zeszycie napisz „Kim był Maksymilian Maria Kolbe i dlaczego został świętym? (min.10 zdań)
2. Przypomnij sobie/naucz się na pamięć „Aktu nadziei” (podręcznik str.72)
3. Różaniec, Pismo Święte na każde zajęcia

Klasa 6
Jezyk Polski
1.Napisz wypracowanie na temat "Co chciałabyś/łbyś zmienić w świecie, aby dzieci były szczęśliwe i mogły realizować swoje marzenia?"(min.8 zdań)  
Geografia

Religia
1. Zaprojektuj suknię Matce Bożej( kopia rozdana na katechezie, dla nieobecnych jest w załączniku). Następnie przygotuj dla Niej swoją własną kapliczkę i przynieś na następną lekcję religii. (technika dowolna)


​Klasa 7A
Język polski

Religia

Klasa 7B
Jezyk polski

Religia


Klasa 8 
J. polski

Geografia

Historia

Religia

Liceum 1

Liceum 2
Wybierz jeden z tematów opracowanych w kl II LO , który najbardziej Cię zainteresował, zaciekawił oraz opisz dlaczego . Jakie wartości wyniosłeś/aś z wybranego tematu.
​Liceum 3

Zadania domowe