Zadania
Klasa 0
J. polski
1/ nauczyć się czytać str. 20
2/ str. 24, ćw. 1
  str. 25, ćw. 1
Religia

Klasa 1
J. polski

Religia

Klasa 2
J. polski
Naucz się czytać tekst pt: ,, A to pech! '' strona 62-63 .
Napisz i narysuj dlaczego lubisz spotykać się z kolegami/ koleżankami strona 71 . 


Pokoloruj zdanie i obrazek strona 47.

Klasa 3
J. polski 
Naucz się czytać wiersz pt: ,, Karolina '' strona 126-127. Na pamięć pierwszą zwrotkę wiersza .
Napisz 4 zdania z wyrazami o zakonczeniach (- uje ) , ćwiczenie 2 strona 119.
Religia
1. Nauczyć sie Siedmiu Sakramentow Św. 2. Nauczyć sie 5 warunków Sakramentu pokuty  
3. Przeczytać (moze byc z pomocą Rodziców) Katechezy # 18, 19, 204. Zrobić Ćwiczenia na Str. 55. Codziennie przy modlitwie wieczornej * Zrobić krótki Rachunek Sumienia czyli przypomnieć sobie grzechy dzisiaj popełnione; następnie* Zalowac szczerze za te grzechy* Postanowić poprawę* Ucieszyć sie i podziękować Panu Jezusowi, za odpuszczenie grzechów 6. Pokolorować (pomalować, lub użyć dowolnej techniki) Stacje Drogi Krzyżowej (przynieść wykończony obrazek na katechezę)

Klasa 4
J. polski 
Gramatyka
Str. 137 zad.4
Zeszyt:
Przepisać do zeszytu
Lekcja
Temat: Przygoda - "Przyjaciel Wojtek".
  Liczebniki głowne cd.

Bohaterowie:
Staszek, przyjaciel Staszka, chłopiec, niedźwiadek
Miejsce akcji: Persja ( dzisiejszy Iran)
Czas akcji: lata ok 1942 - 1945)
Czytanka:
Proszę nauczyć się pięknie czytać str. 129
zadanie
 str.131 zad.3
 str.132 zad.1 oraz przeczytać historię o niedźwiadku Wojtku str.132
Religia
Lekcja
Temat: Sakrament Eucharystii.

Kto nie był na zajęciach proszę przeczytać str.42 i zrobić ćw.ze str.43.
Zadanie
Str.43 zadanie domowe
na religii zmówimy Drogę Krzyżową, więc proszę aby dzieci nauczyły się czytać z książeczki po jednej stacji, kto nie będzie wymieniony w tym tygodniu to bedzię na następny raz: ( przynieść książeczki na religię)
Stacja I Dominik
Stacja II Max
Stacja III Emilia Cisoń
Stacja IV Damian
Stacja V Julia
Stacja VI Izabela
Stacja VII Sophie
Stacja VIII Maja Laciak
Stacja IX Ela
Stacja X Maja Luberda
Stacja XI Claudia
Stacja XII Karina
Stacja XIII Aleksandra
Stacja XIV Victoria
Jakby ktoś miał nie być na religii to proszę dać mi znać.​

Klasa 5
Język Polski
1. Podręcznik str. 134 ćw. 3
2. Podręcznik str. 136 ćw. 5,6,7
3. DLA CHĘTNYCH - podręcznik str. 137 ćw. 8
4. Przygotuj się do ustnej wypowiedzi na temat kobiety lub kobiet, które są dla Ciebie bardzo ważne, które wywarły/wywierają na Ciebie i na Twoje życie duży wpływ. Proszę nie wybierać przykładu mamy. O mamach będziemy rozmawiać w maju, przy okazji ich święta - Dnia Matki :)
Geografia

Religia
​1. Przeczytaj z Pisma Świętego fragment Mt 4, 1-11, następnie rozwiąż quiz (załącznik)
2. Kuszenie Jezusa - wykreślanka (załącznik)
3. Kuszenie Jezusa - rozszyfruj hasło (załącznik)


Klasa 6
Język Polski
1. Napisz wypracowanie na temat: "Myślę, że świat bez narkotyków, alkoholu, dopalaczy i papierosów byłby............." Nagraj swoją wypowiedź na Flipgrid. ( min. 8 zdań). Kod do nagrania znajdziesz na Google Classroom. 
2. Zaprojektuj plakat, który uświadomi Twoim kolegom i koleżankom zgubne następstwa używania narkotyków, alkoholu czy papierosów.
Historia
1. Na podstawie załączonego poniżej filmu odpowiedz na pytanie: Co to znaczy, że Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem "tolerancyjnym"?

https://youtu.be/e844R3blQJM
Religia
1. Przygotuj rozważanie do otrzymanej stacji Drogi Krzyżowej 

​Klasa 7A
Język polski

Religia

Klasa 7B
Jezyk polski
W zeszycie proszę napisać krotka biografię (8-10 zdań). 

WYBIERZ JEDEN!
Mikołaja Kopernika
Marii Skłodowskiej 
Kazimierza Funka
Jana Heweliusza
Ignacego Łukasiewicza

Proszę uwzględnić ich osiągnięcia w dziedzinie nauki.

Proszę oddać do oceny przez Google Classroom.

Dziekuje!
Ewa
Religia

Klasa 8 
J. polski
Odpowiedz pisemnie na 3 punkty, jako całość zadania minimum 10 zadań.
1. W jakim celu Józef Wybicki napisał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech ?
2. W jakich sytuacjach śpiewasz lub masz okazję słyszeć polski hymn ?
3. Jak należy się zachować podczas śpiewania hymnu ?
Naucz się na pamięć 2 zwrotki i refren polskiego hymnu.
Geografia

Historia

Religia
Napisz w zeszycie, jakie są Twoje postanowienia na Wielki Post ?


Liceum 1
​Proszę uważnie przeczytać tekst na str.175, a następnie zrobić ćw.VII b.

Liceum 2
​1. Na jakim wydarzeniu oparta jest akcja "Wesele" St. Wyspiańskiego
2. Określ czas i miejsce akcji "Wesele" . Co jest w nich niezwykłego.
LUB
Stwórz własny utwór o podobnej tematyce (poślubienie osoby z innej grupy społecznej w dawnych czasach); konsekwencje decyzji; różnice w podejściu i rozumowaniu świata.

​Liceum 3
1.powtórka zestaw # 9
-proszę uzupełnić Study Guide #9 i odesłać ( ten który otrzymaliście)
-proszę utrwalać wiadomości- Study Guide #9 --- Nearpod - każdy wpisuje odpowiedz ( Google Classroom)
2. kahoot#9
3. prezentacje maturalne : Szymon, Amy, Kuba, Melania i Andrzej 

zadania, testy i Study Guide zostały wysłane ( Google Classroom i email)
dziekuję
AR
Zadania domowe

Szanowni Rodzice i Drodzy uczniowie

Z przyjemnością powiadamiamy Was, że od 5 marca wracamy do normalnego nauczania .
Szkoła nasza będzie miała nowa lokalizacje . Zajęcia będą odbywały się w budynkach Southwest Chicago Christian School Tinley Park Campus . Adres szkoły 17171 th Avenue Tinley Park ( Róg 171th Street i 84th Avenue , 2 minuty od Andrew High School )
Planujemy powrót naszych Uczniów w dwóch etapach. Od 5 marca 2021 rozpoczną naukę nasi najmłodsi, od klasy 0 do klasy 5. W związku z tym uczniowie tych klas, nie będą łączyli się z nauczycielami poprzez ZOOM w tym tygodniu tylko przychodzą na lekcje do szkoły na godzine 5:00 pm w piatek. 
Za dwa tygodnie będą rozpoczynać naukę w szkołę pozostali uczniowie, od klasy6 do klas licealnych (12 marca 2021). W przyszłym tygodniu klasy starsze łącza się z nauczycielami poprzez Internet tak jak zwykle.