Zadania
Zadania domowe 

                                                   Klasa 0                                                                
J. polski

Religia

                                                   Klasa 1                                                                
J. polski

Religia

                                                   Klasa 2                                                                
J. polski 

Religia

   
                                                        Klasa 3                                                                      
J. polski 
Ćwiczenia str.4 ćw. 1

Religia

                                                        Klasa 4                                                                      
J. polski 

Wspomnienia z wakacji. Napisz w zeszycie 5-7 zdań jak spędziłeś/spędziłaś wakacje

Religia


                                                        Klasa 5                                                                      
Język Polski 

​1. Naucz się pięknie czytać opowiadanie "List z obozu harcerskiego", str. 4
2. Napisz 5-8 zdań o swojej wakacyjnej przygodzie na rozdanych kartkach i przynieś jedną ulubioną pamiątkę związaną z wakacjami.( będziemy prezentować na następnych zajęciach, kartka do wypracowania jest w załączniku)
Historia

Religia


                                                        Klasa 6                                                                     
Jezyk Polski

Geografia

Religia

​                                                   Klasa 7                                                                
Język polski
Przeczytaj, rozdane na lekcji wydarzenia historyczne pt. “ Rocznica wybuchu II wojny światowej “ 
Zakreśl prawidłowe odpowiedzi na ostatniej stronie.


Religia​                                                                                    Klasa 8                                                                      
J. polski

Geografia

Historia

Religia

                                                        Liceum I                                                                    
1. Proszę Rodziców o przeslanie email na adres 1klasa2024@gmail.com ( potrzebuje Państwa adres aby wysłać zaproszenie na Zoom)
2. Uczniowie- proszę uzupełnić
a. cw#1 ( I,II, IV i V na osobnej kartce )- zostały rozdane w klasie 
b. uzupełnienie tłumaczenia na j . polski – 5 zdań  

3. ZEBRANIE Z RODZICAMI --- ZOOM- 9/17 piątek o godz. 18:00- ZAPPRASZAM
Dziękuje
AR


                                                        Liceum II                                                                   

Proszę przygotować zdjęcia do szkolnego konkursu fotograficznego :)
Uczniowie, którzy nie byli obecni na pierwszych zajęciach, otrzymali szczegółowe informacje w poczcie internetowej.

​                                                        Liceum III                                                                  

Napisz w zeszycie (minimum 5 zadań) odpowiedź na pytanie - 
Jak i dlaczego powinniśmy dbać o pamięć obrońców Polski z września 1939 roku?
                                                   Klasa 0                                                                
J. polski

Religia

                                                   Klasa 1                                                                
J. polski

Religia

                                                   Klasa 2                                                                
J. polski 

Religia

   
                                                        Klasa 3                                                                      
J. polski 
Ćwiczenia str.4 ćw. 1

Religia

                                                        Klasa 4                                                                      
J. polski 

Wspomnienia z wakacji. Napisz w zeszycie 5-7 zdań jak spędziłeś/spędziłaś wakacje

Religia


                                                        Klasa 5                                                                      
Język Polski 

​1. Naucz się pięknie czytać opowiadanie "List z obozu harcerskiego", str. 4
2. Napisz 5-8 zdań o swojej wakacyjnej przygodzie na rozdanych kartkach i przynieś jedną ulubioną pamiątkę związaną z wakacjami.( będziemy prezentować na następnych zajęciach, kartka do wypracowania jest w załączniku)
Historia

Religia


                                                        Klasa 6                                                                     
Jezyk Polski

Geografia

Religia

​                                                   Klasa 7                                                                
Język polski
Przeczytaj, rozdane na lekcji wydarzenia historyczne pt. “ Rocznica wybuchu II wojny światowej “ 
Zakreśl prawidłowe odpowiedzi na ostatniej stronie.


Religia​                                                                                    Klasa 8                                                                      
J. polski

Geografia

Historia

Religia

                                                        Liceum I                                                                    
1. Proszę Rodziców o przeslanie email na adres 1klasa2024@gmail.com ( potrzebuje Państwa adres aby wysłać zaproszenie na Zoom)
2. Uczniowie- proszę uzupełnić
a. cw#1 ( I,II, IV i V na osobnej kartce )- zostały rozdane w klasie 
b. uzupełnienie tłumaczenia na j . polski – 5 zdań  

3. ZEBRANIE Z RODZICAMI --- ZOOM- 9/17 piątek o godz. 18:00- ZAPPRASZAM
Dziękuje
AR


                                                        Liceum II                                                                   

Proszę przygotować zdjęcia do szkolnego konkursu fotograficznego :)
Uczniowie, którzy nie byli obecni na pierwszych zajęciach, otrzymali szczegółowe informacje w poczcie internetowej.

​                                                        Liceum III                                                                  

Napisz w zeszycie (minimum 5 zadań) odpowiedź na pytanie - 
Jak i dlaczego powinniśmy dbać o pamięć obrońców Polski z września 1939 roku?