Regulamin lekcji na online


1.Lekcje online odbywają się na platformie ZOOM z wykorzystaniem narzędzi do nauki na odległość.

2.Linki-hasło do lekcji online są indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć. Nie podajemy również żadnych innych haseł, dzięki temu będziemy mieć większą pewność, że nikt niepowołany nie dołączy do naszych zajęć czy też nie wejdzie na konto klasy.

3.W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że link do zajęć został udostępniony osobie postronnej, nauczyciel oraz uczniowie mają obowiązek przerwać połączenie. Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o sytuacji dyrektora szkoły.

4.Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować i upubliczniać. Złamanie tej zasady wiąże się wykluczeniem z lekcji, rozmową z dyrektorem, powiadomieniem rodziców.

5.Uczniowie logują się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem (nie korzystamy z żadnych wymyślonych ników, nazw itp.)

6.Pamiętajcie! Zajęcia rozpoczynamy punktualnie, pierwsze 5-minut lekcji to oczekiwanie w poczekalni na wpuszczenie. Jeżeli uczeń spóźni się na lekcje, nauczyciel ma prawo go nie wpuścić na Zoom, dopiero będzie mógł się połączyć po przerwie. (wcześniej powinien powiadomić nauczyciela, wysyłając do niego SMS)

7.Podczas dołączenia do zajęć uczeń powinien mieć włączona kamerę i mikrofon, mieć przygotowane podręczniki, zeszyt, przybory do pisania.

8.Jeżeli uczeń zostaje wyciszony przez nauczyciela, sam nie może włączyć głośnika. Może być dopuszczony do głosu wyłącznie przez nauczyciela.

9.Jeżeli uczeń będzie przeszkadzał na lekcji może być wyłączony. Następnie zostają powiadomieni o zachowaniu jego rodzice i dyrektor szkoły.

10.W zajęciach nie mogą brać udziału rodzice ucznia ani osoby postronne (z wyjątkiem klas młodszych, które potrzebują pomocy)

11.Każda nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona przez rodzica.

12.Zajęcia wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na lekcji. Drodzy Uczniowie

1.Słuchamy wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela.

2.Wykonujemy polecenia nauczyciela.

3.Słuchamy wypowiedzi kolegów i koleżanek.

4.Wszystkich obowiązuje odpowiednie ubranie (nie zakładamy czapek ani kaptura na głowę) pokój jest oświetlony. Siedzimy przy biurku lub stole. Do zajęć należy przygotować pomoce (zeszyt, podręcznik, przybory do pisania).

5.Odnosimy się do innych z szacunkiem- używamy kulturalnego języka, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy. Szanujemy się wzajemnie.

6.Zgłaszamy nauczycielowi trudności ze zrozumieniem omawianego materiału.

7.Zadania domowe odsyłamy do nauczyciela w wyznaczonym czasie.

8.Pomagamy sobie wzajemnie.

.