Dorota Wilmanowicz
Pochodzę z Torunia, piernikowego miasta Mikołaja Kopernika. 

Zdobyłam tytuł inżyniera na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz tytuł magistra w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

Wiedzę i umiejętności jakie nabywałam przez lata, pragnę przekazać Wam, Drodzy Uczniowie. 

Wszystkim uczniom, całemu Gronu Pedagogicznemu oraz Dyrekcji życzę wytrwałości, odwagi i realizacji celów.